K-G Eriksson Trading

Din sprängämnesleverantör på Åland.

Om oss

K-G Eriksson Trading Ab är ett företag specialiserat på förmedling och lagerhållning av sprängämnen på Åland. Förutom patronerade sprängämnen sköter K-G Eriksson Trading Ab också försäljningen  av emulsions-leveranser till bergstäkter. K-G Eriksson Trading Ab är ett rent familjebolag och håller sig till sprängämnen, sprängkapslar och utrustning som är förknippad med branschen.

Läs mer