Tjänster

Förutom patronerade sprängämnen sköter K-G Eriksson Trading Ab också försäljningen  av emulsions-leveranser till bergstäkter. Bolaget har tillgång till 3 st 10 tonslager på Åland och kan därför lagerhålla alla de typer av sprängämnen och sprängkapslar som normalt används i branschen.  Bolaget kan också vid behov sköta transporter från lager till arbetsplatser. Målsättningen för företaget är nöjda kunder.

2017-12/fordyn.cmyk
2017-12/fordyn